Powerjóga v Power & Pilates Studiu

Co to je powerjóga

Sanskrtské slovo jóga znamená spojení. Kořeny jógy sahají do dávného starověku Indie a jóga samotná označuje soubor tělesného cvičení, koncentrací a meditací.

Powerjóga (chcete-li power jóga, nebo poweryoga), jako styl jógy, se vyvinul mnohem a mnohem později. Základem powerjógy je hathajóga a aschtangajóga. Aschtangajóga vyžaduje velkou disciplínu, nejenom fyzickou, ale také psychickou. A to mnohé západní vyznavače jógy odrazuje. Proto v 80. letech 20. století došlo k zjednodušení systému aštangajógy. Zrodila se powerjóga.

Powerjóga je styl jógy založený na dynamickém a pravidelném opakování základních jógových pozic. Napětí a síla se pravidelně střídá s protažením a uvolněním. Asánami se může plynule procházet nebo v nich na několik cyklů dechu setrvat. Způsob praktikování záleží na každém, kdo se pro cestu powerjógy rozhodne.

Powerjóga jako cvičební styl se chová k tělu velmi citlivě, lze do ní zapojit různé rehabilitační metody. Při jejím praktikování se respektují pravidla jamy a nijamy. Díky pravidelnému cvičení powerjógy lze posílit disciplínu a fyzickou i psychickou pohodu.